TimeMondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
5:00pm – 6:00pm
5:30pm – 6:30pmJunior Kick BoxingJunior Kick Boxing
5:30pm – 6:30pmJunior JudoJunior Judo
6:00-7:00pmKids MMAKids MMAKids MMA
6:00-7:00pmKids NinjaKids Ninja
6:30 – 7:30pmAdults Kick BoxingAdults Kick Boxing
6:30 – 7:30pmSenior JudoSenior Judo
7:00 – 8:00pmAdults MMAAdults MMAAdults MMA
7:00 – 8:00pmAdults Conditioning ClassAdults Conditioning Class
7:30 – 8:30pmAikidoAikido